Ny studie viser at å satse på miljøbygging og skape en fellesskapsfølelse i klassen vil ha god forebyggende effekt. Les…...
Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med…...
Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager. Les mer på nettsidene til…...
Folkehelseinstituttet og NHO Reiseliv har samarbeidet om å lage en veileder for forebygging og bekjempelse av veggedyr på overnattingssteder. Les…...
Vet du om en person eller en organisasjon som fortjener Karl Evang-prisen i år? Frist for å sende inn forslag…...
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Høringsfrist er 22.06.2015. Det…...