Helsedirektoratet har utarbeidet utkast til veileder i tilsyn med miljørettet helsevern. Høringsfrist: 4. mai 2015. Les mer på nettsidene til…...
I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.…...
Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet når grenseverdier eller målsettingsverdier i…...
Støyforeningen har utarbeidet en rapport om nabostøy på oppdrag fra Helsedirektoratet. Du kan lese rapporten her....
Helsedirektoratet har utformet en nettside rettet mot kommunene om lokalt folkehelsearbeid, med særlig fokus på folkehelsetiltak. Med denne nettsiden ønsker…...
Alle solarierør skal fra 1. mai 2014 være merket med en ekvivalenskode, og alle solarier, både nye og gamle, skal…...