Helsedirektoratet har publisert revidert veileder for miljørettet helsevern i barnehager og skoler: www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-barnehagen www.helsedirektoratet.no/miljo-og-helse-i-skolen...
Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger. …...
Skadeforebyggende forum har utgitt en ny folder om forebygging av fallulykker blant eldre. Folderen skal informere og motivere til økt…...
Arbeidstilsynet har sendt ut brev til alle landets rådmenn med oppsummering av skoletilsynene. Les mer Arbeidstilsynets nettsider....
Hvert år i januar utgir Folkehelseinstituttet nye folkehelseprofiler. Ler mer....