Program tirsdag 28. September 2021 På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter Presentasjonene:Helsedirektoratet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Erfaringer med covid19,…...
Se lenke til programmet for NEMFO's årskonferanse i Molde 2021 her!...
Velkommen til årsmøtet i NEMFO den 28.09.2021 i Molde. Innkallingen ligger i lenken under og forutsetter tilgang til Yammer....
Fra Folkehelseforeningen: Vil du jobbe for å sette folkehelse på agendaen? Vil du samle og fremme folkehelsekreftene i Norge? Vil…...
NEMFO ble forespurt av Folkehelseinstituttet om å arrangere et webinar i om legionellaforebyggende inspeksjon og tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere.…...
Kurset er relevant for leger og andre profesjoner som jobber med miljørettet helsevern.Kurset går kun hvert 2. år. Påmeldingsfristen er…...