DSA planlegger tilsynskampanje med solarier i ukene 11 og 12 i 2022 og inviterer alle landets kommuner til å delta.…...
Se stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 02.01.2022....
Program tirsdag 28. September 2021 På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter Presentasjonene:Helsedirektoratet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Erfaringer med covid19,…...
Se lenke til programmet for NEMFO's årskonferanse i Molde 2021 her!...
Velkommen til årsmøtet i NEMFO den 28.09.2021 i Molde. Innkallingen ligger i lenken under og forutsetter tilgang til Yammer....
Fra Folkehelseforeningen: Vil du jobbe for å sette folkehelse på agendaen? Vil du samle og fremme folkehelsekreftene i Norge? Vil…...