Masterstudenter innen folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skriver masteroppgave våren 2021. Den 8. februar er det torgdag…...
Rådgiver miljørettet helsevernHelse og omsorg, Ringerike kommune Søknadsfrist: 20.01.2021 Les stillingsannonsen her! ...
29.oktober 0900-1200OsloMet Lenke til livestream. 0900: VelkommenJorid Grimeland styreleder Folkehelseforeningen 0905: Helsemyndighetenes hovedlinjer i håndteringen av pandemienHelsedirektør Bjørn Guldvog 0915:…...
Informasjon fra styret i NEMFO, etter styremøte 07.09.2020: Grunnet koronasituasjonen ble årskonferansen og dermed også årsmøtet avlyst. Styret i NEMFO…...
Erfaringer fra tilsyn med tilsynet (fra Oslo kommune)- Fylkesmannens landsomfattende tilsyn med kommuner og bydeler i 2019. Mange av oss…...