NEMFO ble forespurt av Folkehelseinstituttet om å arrangere et webinar i om legionellaforebyggende inspeksjon og tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere.…...
Kurset er relevant for leger og andre profesjoner som jobber med miljørettet helsevern.Kurset går kun hvert 2. år. Påmeldingsfristen er…...
8. juni kl. 12.00 – 15.00 Klikk her for å delta på Teams. Webinaret er gratis.Webinaret arrangeres av NEMFO i…...
Tidspunkt 2. juni fra kl. 10.00 - 11.30. Klikk her for å delta på Teams. Webinaret er gratis. Program: Helsekonsekvensutredning,…...
Konferansen foregår i Trondheim, den 28.-29.oktober og fem for-konferanser den 27. oktober Les mer på www.folkehelsekonferansen.no....
Se stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 24.05.2021....