8. juni kl. 12.00 – 15.00 Klikk her for å delta på Teams. Webinaret er gratis.Webinaret arrangeres av NEMFO i…...
Tidspunkt 2. juni fra kl. 10.00 - 11.30. Klikk her for å delta på Teams. Webinaret er gratis. Program: Helsekonsekvensutredning,…...
Konferansen foregår i Trondheim, den 28.-29.oktober og fem for-konferanser den 27. oktober Les mer på www.folkehelsekonferansen.no....
Se stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 24.05.2021....
Miljørettet helsevern i Rogaland brann og redning IKS arrangerer konferanse i samarbeid med kommunelegeforum. Tema: HELSEEFFEKTER AV VINDKRAFTVERKOnsdag 21. april…...
Helserådet er nå tilbake og du kan kjøpe abonnement for 500 kroner pr år, via denne nettsiden....