Les hele rapporten her Rapporten er en oppsummering av tilsynskampanjen miljørettet helsevern i sykehjem, med resultater fra en spørreundersøkelse som…...
Den nasjonale strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal fornyes. I den forbindelse inviterer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet…...
Frihet, frivillighet og solidaritet - Folkehelsepolitikken etter koronaens tid Lenke vil etter hvert bli lagt ut på www.folkehelseforeningen.no. PROGRAM 1400…...
Se utlysningen her. Søknadsfristen er 21.03.2021...
Det vil være endringer i programmet, slik at temaene for konferansen vil være tilsyn, smittevern og folkehelse.Hold av datoene, mer…...
Nettsiden luftkvalitet.info ned 20. januar og NILU lanseres i stede Måledata for luftkvalitet. På Måledata for luftkvalitet får du oversikt…...