Dag 1: På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter: Nytt fra folkehelsefrontenLars- Erik Kjellesvig, jurist, Helse- og omsorgsdepartementet. Nytt fra HelsedirektoratetMari Jonsrud…...
Styret i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) og representanter fra vertskommunen ønsker deg velkommen til årets konferanse som gjennomføres i…...
Årsmøtepapirene er nå tilgjengelig på NEMFO diskusjonsforum (forutsetter medlemskap og bruker), se lenke og under. Les sakslisten her! Aktuelle dokumenter:…...
Les hele stillingsannonsen her. Søknadsfristen er 30.04.2023...
NEMFO's styreleder har svart på spørsmål fra Utdanningsnytt.no. Les artikkelen her....
Miljødirektoratet arrangerer webinar om Kjemikalier i tatoveringsblekk, regelverk og tilsyn den 9. desember. Webinaret er gratis, se lenke til nettside…...