Nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler» er initiert av Utdanningsdirektoratet, og er utviklet i samarbeid med Norconsult skoleavdeling…...
I siste nummer av Miljø och helsa fremgår det at vår søsterforening i Sverige trues av nedleggelse! Det foreligger et…...
Det er gjort endringer i forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v 05.02.2018. Les endringsforskriften her....
Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerte IK-bygg konferanse i Tromsø 23.-24. nov 2017. Konferansen hadde tre representanter fra miljørettet helsevern i kommunene…...
NEMFO har oppsummert tilsynskampanjen med inneklima i skoler. 112 kommuner deltok, majoriteten organisert i et interkommunalt samarbeid. 1462 skoler er…...
Det blir ingen tilsynskampanje i regi av NEMFO høsten 2017. Helseetaten i Oslo kommune planlegger derimot en tilsynskampanje med barnehager…...