Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler for kommunene 2016. Årets tema er sosiale helseforskjeller. I folkehelseprofilen kan kommunen finne en indikator for…...
Strålevernet ønsker å finne ut om kravene i TEK10 til radonreduserende tiltak har hatt effekt. Det sendes i disse dager…...
Ny studie viser at å satse på miljøbygging og skape en fellesskapsfølelse i klassen vil ha god forebyggende effekt. Les…...
Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med…...
Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager. Les mer på nettsidene til…...
Folkehelseinstituttet og NHO Reiseliv har samarbeidet om å lage en veileder for forebygging og bekjempelse av veggedyr på overnattingssteder. Les…...