Vet du om en person eller en organisasjon som fortjener Karl Evang-prisen i år? Frist for å sende inn forslag…...
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Høringsfrist er 22.06.2015. Det…...
Folkehelseinstituttet har nå publisert inneklimarapporten 2015. Rapporten inneheld anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og ein oppdatert kunnskapsoppsummering på fagområdet.…...
Miljødirektoratet vil vurdere både luftkvalitetssonefordelingen og målenettverket, samt kartlegge hvor det er behov for å gjennomføre ytterligere luftkvalitetsmålinger. Les mer.…...
Helsedirektoratet har utarbeidet utkast til veileder i tilsyn med miljørettet helsevern. Høringsfrist: 4. mai 2015. Les mer på nettsidene til…...
I Norge får mange vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.…...