Samlerapport 2019 - Tilsynskampanje med rengjøring og smittevern i sykehjem i Oslo, er et resultat av samarbeid mellom bydelene i…...
Her kan du lese høringstutalelsen fra NEMFO til forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og…...
På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DSA på høring forslag om justering i solarieregelverket. Forslaget inneholder en forenkling...
De fleste gnagermidler til profesjonelle brukere krever at du må være godkjent skadedyrbekjemper. Høsten 2018 ble det åpnet opp for…...
Les hele stillingsannonsen her! Søknadsfrist 16.12.2019....
Les hele stillingsannonsen her! Søknadsfrist 06.12.2019....