I dag, 26.09.19, er det World Environmental Health Day! Les her hvordan klimaendringene påvirker miljø og helse og hva du…...
NEMFO ønsker velkommen til årskonferanse i 2020 i Molde. Hold av datoene 26.-27. mai til neste år! Målgruppe for konferansen…...
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet inviterte onsdag 5. juni 2019 kommunene til kurs i tilsyn med miljørettet…...
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge holder Miljømedisinkurs i Tromsø 16.-20. september 2019. Kurset er obligatorisk for spesialistutdanningen i…...
NEMFOs samarbeidspartner, Folkehelseforeningen, ønsker velkommen til konferanse i Oslo 15.-16. oktober 2019. Temaet for årets konferanse er livskvalitet og psykisk…...
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Rikke Dahl Monsen, Programansvarlig miljøhovedstadsåret Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer Hege Hofstad, Oslo Met/NIBR...