Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS har to stillinger ledig. Søknadsfrist 10.september. Les mer på nettsiden deres....
Miljørettet helsevern i Vestfold har ledig 100 % fast stilling som konsulent. Les mer om stillingen på nettsidene til Re…...
100% stilling ledig som rådgiver innen miljørettet helsevern på Øvre Romerike, med Nannestad kommune som vertskommune. Les mer om stillingen....
Ved Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS er det ledig 100 % fast stilling som samfunnsmedisiner. Les mer om stillingen her....
Ved Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn IKS er det ledig stilling som daglig leder i 100 % stilling fra 01.03.15. Ved…...
Vikariat for 6 mnd som spesialkonsulent innen miljørettet helsevern i Enhet for bydelsdirektørens stab. Ta kontakt med Anneline Svensen (tlf.…...