Det er ledig fast 100% stilling som Rådgiver innen miljørettet helsevern ved den interkommunale avdelingen for miljørettet helsevern ved Brannvesenet…...
Det er ledig fast stilling som fagkonsulent miljørettet helsevern ved Helseetaten i Oslo kommune. Les stillingsannonsen her. Oppgi søkeord: Helseetaten.…...
Det er ledig 100% fast stilling og et vikariat i 50 % som helse- og miljøkonsulent. Les mer om stillingene…...
Stilling ledig som rådgiver i ny interkommunal enhet for miljørettet helsevern på Øvre Romerike. Les mer om stillinger her. Søknadsfrist…...
Kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu vil etablere et samarbeid om miljørettet helsevern med Trondheim som vertskommune. Med forbehold om…...
Det er ledig stilling som miljøhygieniker i Miljørettet helsevern Indre Sogn fra medio april og minst ett år fremover. Les…...