Miljørettet helsevern består av to ansatte organisert direkte under virksomhetsleder, med kommuneoverlegen som faglig ansvarlig for tjenesten. For mer informasjon…...
Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har etablert et vertskommunesamarbeid innen miljørettet helsevern, med Nannestad…...
Vi har ledig 100% stilling som som spesialkonsulent i miljørettet helsevern i enhet for samfunn og helse, og søker etter…...
Det er ledig 100% fast stilling som rådgiver miljørettet helsevern i Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen. Hamar kommune er vertskommune. Enheten…...
Fredrikstad kommune har ledig 100% fast stilling som fagleder for miljø og miljørettet helsevern. Les mer om stillingen. Søk på…...
Bydelen lyser ut et 100% vikariat som spesialkonsulent innen miljørettet helsevern. Søknadsfrist 02.12.2016....