Om Nemfo

 

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO - (tidligere Forum for miljø og helse) har som mål å styrke det helsefremmende og forebyggende miljøarbeidet på lokalt og nasjonalt plan. Vi setter fokus på faktorer i miljøet som kan påvirke folks helse i positiv eller negativ retning. Hovedtyngden av våre medlemmer jobber med miljø og helse i forvaltningen eller som konsulenter.

NEMFO samarbeider med statlige myndigheter om å øke kompetansen om miljø og helsefaglige spørsmål og regelverk ute lokal forvaltning og hos konsulenter. Samtidig vil NEMFO bringe synspunkter fra praktisk hverdag tilbake til statlig forvaltning. Våre viktigste kanaler i dette arbeidet er årskonferansen, nyhetsbrev, nettsiden og sosiale medier.

Vedtekter

Strategi 2023-2027

NEMFO mottar ingen fast driftstøtte, men søker støtte for å gjennomføre prosjekter og arrangementer.

Jobber du med miljørettet helsevern eller folkehelsearbeid? Meld deg eller din arbeidsplass inn i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid. Les mer om medlemsfordelene.

NEMFO diskusjonsforum (tidligere på Yammer)

I tillegg til nettsiden nemfo.no benytter NEMFO et lukket forum på Mighty Network og NEMFO diskusjonsforum for et bredt faglig samarbeid blant de som jobber med tilsyn innenfor miljørettet helsevern på tvers av kommunegrenser. Forumet brukes til å utveksle erfaringer, ny kunnskap, rapporter, vedtak, konferanseinnlegg, be om innspill i enkeltsaker, samarbeid om tilsyn, utvikling, regelverk, veiledere m.v.

Du (eller kommunen/IKS o.l.) må være medlem av NEMFO for å få tilgang til forumet. Du kan klikke "Reguest to join" her, så vil NMEFO gi medlemmer tilgang.

Personvernerklæring for NEMFO

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) er forpliktet er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger i NEMFO:
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er NEMFO ved styreleder. Ansvar for web er delegert til styremedlem med bla ansvar for Yammer-tilgang, nettside og nyhetsbrev til medlemmene. Ansvar for økonomi er delegert til styremedlem som i tillegg behandler medlemsoversikt.

Kontaktinformasjonen til NEMFO:

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO
c/o styreleder Kristin Tørum
Alta kommune, Helse- og sosialadministrasjonen
Postboks 1383, 9506 Alta
Norway

Org.nr. NO 971272465

Tlf. 78 45 54 37 / 918 79 435
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

1. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

  • Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, arbeidssted, epostadresse og at medlemsavgift er betalt. Ved fakturering innhenter vi opplysninger om faktura-ID og organisasjonsnummer til arbeidsgiver.
  • I forbindelse med årskonferansen vi arrangerer hver vår, innhenter vi opplysninger om navn, tittel, arbeidsgiver og epostadresse. På årskonferansen vil det bli servert mat, derfor samler vi også inn informasjon om allergier.
  • Sende ut nyhetsbrev med informasjon om NEMFO og aktuelle saker innenfor miljørettet helsevern-området. Ved innmelding opplyses det om følgende medlemsfordeler: Som medlem i NEMFO mottar du vårt medlemsblad nyhetsbrev 4-6 ganger i året. Du får også redusert deltageravgift ved kurs og konferanser som vi arrangerer. Hvis du jobber med miljørettet helsevern får du i tillegg tilgang til NEMFOs samarbeidsnettverk på Yammer. For å få registrert deg på Yammer trenger vi din fødselsdato.
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig å oppbevare for at foreningen skal kunne bistå medlemmet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.

 2. Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger behandles konfidensielt. Som hovedregel vil personopplysninger ikke deles med noen utenfor NEMFO. Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart. Det gjelder da statlige myndigheter i hovedsak Helsedirektoratet. Det vil da gjelde utsendelse av aktuell informasjon, informasjon om tilsynskampanjer og lignende. Vi bruker det autoriserte regnskapsbyrået Hallingdal økonomiservice til regnskap og utsendelse av medlemskontigent. Hallingdal Økonomiservice AS, Elvevegen 4, Glitre, 3550 Gol. Vi benytter Odd Ivar Thue, Statsautorisert revisor, Autorisert regnskapsfører, Romsdal Revisjon AS, Fannestrandvegen 51B, 6415 Molde til å utføre revisjon av årsregnskap. Både Hallingdal økonomiservice og revisor behandler personopplysninger konfidensielt gjennom sine systemer og ihht GDPR.

Vi benytter oss av følgende dataverktøy per i dag:

  • JottaCloud, lagring og arkivsystem
  • Mighty Network (NEMFO diskusjonsforum)
  • Office 365 (til medlemslister og oversikt over påmeldinger til årskonferanse)

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Personopplysningene lagres i arkivsystemet JottaCloud. Jottacloud er et norsk selskap som opererer under norsk jurisdiksjon. Norge har noen av de sterkeste personvernlovene i verden. Jottacloud ligger i Norge og opererer i samsvar med de europeiske GDPR-forskriftene. NEMFO sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i NEMFO. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.  Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Send da en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.